NVO Sinergija je u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš od jula 2016. godine otpočela izradu Studije zaštite graditeljskog nasljedja starog grada Herceg Novog koja je za cilj imala analizu postojećeg stanja, isticanje određenih specifičnosti i vrijednosti, originalnosti starog grada Herceg Novog kao i predloge za...

Pošto su prošle godine načinjeni prvi i najzahtevniji koraci u aktivaciji tvrđave Španjola u Herceg Novom, vreme je da se nastavi u istom smeru , a sa ciljem potpune revitalizacije i obnove ovog nepravedno zapostavljenog kulturnog dobra. Ove nedelje otvaramo sezonu aktivnosti na Španjoli koje...

  U toku je Green Culture Forum koji se organizuje unazad 4 godine, a ove godine traje pet dana od 07.06. do 11.06. i svojim manifestacijama obuhvata pet gradova Crne Gore. Ovo je šesti po redu događaj proizašao iz kolaboracije NVO Krug kao inicijatora i ostalih...

    Nakon posljednje posjete Francuskih eksperata, tokom maja mjeseca ove godine, a povodom izrade Studije graditeljskog nasljedja koju Sinergija sprovodi sa Fondacijom Petrovic Njegos, izvršene su i potrebne pripreme za organizaciju ljetnje škole  koja će biti održana krajem septembra mjeseca na tvrđavi Mezaluna u Herceg Novom. Pored stručnjaka...

U nedjelju 02.04.2017. održali smo drugu zvaničnu Akciju raščišćavanja Zidina Starog grada Herceg Novog. Akcije se rade u okviru projekta izrade Studije zaštite graditeljskog nasljeđa koju NVO Sinergija izvodi u saradnji sa Fondnacijom Petrović Njegoš i stručnjacima iz Francuske poput Benjamin Moutona, Glavnog arhitekte za...