Realizovana prva škola restauracije Mezzaluna

Realizovana prva škola restauracije Mezzaluna

 U sklopu projekta izrade Studije graditeljskog nasljeđa za stari grad Herceg Novi, realizovana je i škola restauracije Mezzaluna koja je za cilj imala konsolidaciju zapadnog zida tvrđave Mezzaluna na samoj oba saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš, sa kojom je Sinergija realizovala i izradu studije za stari grad Herceg Novi, odlučeno je da u sklopu Studije, iskoristimo prisustvo stručnjaka za restauraciju iz Francuske i organizujemo radionicu i školu restauracije, koja će biti obuka mladim arhitektama, studentima arhitekture i majstorima za rad na sanaciji kultunog nasljeđa.

Projekat je urađen uz koordinaciju Sinergije, a radili su ga stručnjaci iz Francuske, koje je predvodio glavni arhitekta za istorijske spomenike u Francuskoj, Benjamin Mouton. Projekat je finansiran od strane Fondacije Petrović Njegoš.

Učesnici su bili mlade arhitekte iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, a radove je izvodila i obuku vršila firma ZV design koja je specijalizovana za ovakvu vrstu radova.

Ministarstvo kulture je podržalo čitav projekat i Uprava za zaštitu kulturnih dobara je dala saglasnost na projekat nakon čega su izvršeni radovi na svim djelovima zapadnog zida i on je konsolidovan u temeljnoj zoni, gdje su veliku štetu načinili valovi mora, u središnjoj zoni, gdje je zid devastirala vegetacija i na vrhu zida gdje su atmosferilije učinile svoje da se zid oruni.

Učesnici su imali priliku da steknu ogromno iskustvo i uvid u način pripreme materijala, korišćenje tradicionalnih metoda sanacije i procesa anastiloze, vraćanja određenih djelova na njihovo prvobitno mjesto, kao i korišćenje alata, odnosa materijala, poštovanje autentičnosti spomenika i pružanja neke vrste prve pomoći i učvršćivanja ovog preostalog dijela kultunog dobra.

U toku dvije sedmice (23.09.-06.10.) potpuno je konsolidovan ovaj zid nakon čega je javnosti prezentovano šta se uradilo na radionici. Na ovoj ceremoniji svi učesnici su dobili sertifikate o učešću na školi restauracije.

Panirano je da se nastavi sa ovakvom praksom u Herceg Novom i da sledeća škola restauracije takođe bude u Herceg Novom, na narednoj lokaciji kojoj je to prijeko potrebno.

Na taj način utiče se na bolju brigu o nasljeđu, a ujedno vrši obuka mlađih ljudi i raste zainteresovanost i znanje za i o nasljeđu što se kasnije može valorizovati kroz kultuni turizam.