Prezentovana Studija graditeljskog nasljeđa starog grada Herceg Novog

Prezentovana Studija graditeljskog nasljeđa starog grada Herceg Novog

NVO Sinergija je u saradnji sa Fondacijom Petrović Njegoš od jula 2016. godine otpočela izradu Studije zaštite graditeljskog nasljedja starog grada Herceg Novog koja je za cilj imala analizu postojećeg stanja, isticanje određenih specifičnosti i vrijednosti, originalnosti starog grada Herceg Novog kao i predloge za intervenciju i kvalitetniju valorizaciju kulturnog nasljeđa u određenim segmentima starog grada.

Projekat se sastojao od inicijalnih dogovora Sinergije i Fondacije sa Opštinom Herceg Novi koja se usaglasila sa potrebom izrade Studije, kao i dogovora sa Ministarstvom kulture i Upravom za zaštitu kulturnih dobara o legitimnosti i neophodnosti izrade iste.

Veliki doprinos izradi Studije su dali konsultanti arhitekta konzervator doc. dr. Sc. Bl. Boris Ilijanić, bivši direktor Agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog Nikša Grgurević, Opštinske institucije „Čistoća“, „Komunalno stambeno preduzeće“ i Turistička organizacija Herceg Novi koje su pomogle akcije raščišćavanja zelenila oko Zidina starog grada, kao i opštinski sekretarijati i Kabinet Predsjednika Opštine.

Takođe smo zahvalni Upravi za zaštitu kulturnih dobara na zalaganju i uključivanju svojih stručnih kapaciteta u projekat. Na terenu su sa nama bile prisutne arhitektice Milena Latković i Aleksandra Lalatović iz Uprave tokom terenskih obilazaka.

Takođe se želimo zahvaliti Ministarstvu kulture na logističkoj podršci projektu i saradnji kojom su pokazali da podržavaju izradu Studije, rad Sinergije i Fondacije Petrović Njegoš kao i interes za stari grad Herceg Novi.

Projekat je otpočeo početnim dogovorom u aprilu 2016. i usaglašavanjem sa tadašnjom vlašću u Herceg Novom o neophodnosti izrade ovakve Studije na kojoj bi radile državne institucije u saradnji sa lokalnim konsultantima, arhitektama iz NVO Sinergija, kao i sa eminentnim stručnjacima iz Francuske koje je angažovala Fondacija Petrović Njegoš – glavnim arhitektom za istorijske spomenike u Francuskoj Benjami Moutonom i arhitektama konzervatorima iz Archipat studija za rekonstrukciju i restauraciju graditeljskog nasljeđa iz Lyona.

Nakon ovoga stručnjaci iz Francuske su posjetili teren i analizirali sakupljenu građu o starom gradu još 4 puta: u julu i septembru 2016. , kao i u februaru  i maju 2017. godine, a održana je i radionica u Lyonu u decembru 2016. godine sa arhitektom Vukom Čvorom iz NVO Sinergija o daljem toku projekta.

Tokom tih posjeta starog grada, obilazio se teren u i oko Zidina starog grada i rađena su vizuelna istraživanja kretanja tla u predjelu klizišta gdje je angažovan poseban stručanjak iz ove oblasti iz Francuske Pier Plotto koji je sačinio izvještaj o kritičnim pozicijama i kretanju tla u predjelu starog grada i okoline.

Za potrebe vizuelnih prospekcija organizovane su akcije 4 akcije raščišćavanja zelenila u predjelu: tvrđava Forte Mare (istočni dio), ostaci tvrđave Mezzaluna, Istočni zid u predjelu Peraških vrata, Srednji gradski bedem. Ove akcije vodila je NVO Sinergija u saradnji sa ostalim organizacijama u Herceg Novom i preduzećem „Komunalno stambeno“ kao i uz veliku pomoć NVO „Naša akcija“ iz Kotora.

U toku akcija raščišćavan je teren i omogućeno je bolje sagledavanje pojedinih segmenata Zidina grada kao i efikasnija analiza potrebna radi sačinjavanja Studije.

U maju mjesecu izvršene su i posljednje pripreme za organizaciju Radionice i škole restauracije Mezzaluna, na istoimenoj tvrđavi, tako da su akcije čišćenja ujedno bile i priprema terena za dalje intervencije koje je potrebno sprovoditi na kulturnom dobru. Izvještaj koji je sačinjen nakon ove posjete posjete sadržao je poseban dio koji se ticao ove teme.

Studija je nakon više od godinu dana rada finalizovana i svečano prezentovana u Dvorani Park 26.09.2017. u 18h svim prisutnim zainteresovanim građanima, predstavnicima opštinske, Ministarstva kulture i stručnom kadru. Upriličena je izložba radova u holu Dvorane Park, gdje je prezentovana i štampana verzija Studije graditeljskog nasljeđa starog grada Herceg Novog, kao i najavljena radionica i plan škole restauracije Mezzaluna, rađena kao sastavni praktičan dio Studije.

Studiju su prezentovali Benjamin Mouton, glavni arhitekta za istorijske spomenike u Francuskoj, Patrice Regnard i Veronique Canas Da Silva iz studija za konzervaciju Archipat iz Lyona, Vuk Čvoro, arhitekta iz NVO Sinergija i arhitekta Princ Nikola Petrović Njegoš, predsjednik Fondacije Petrović Njegoš u dva dijela. Prvi dio ticao se prezentacije Studije i svih njenih segmenata, a drugi dio same Radionice i škole restauracije Mezzaluna koja se održavala 23.09-06.10.2017.

Digitalnu verziju Studije na našem jeziku moguće je preuzeti ovdje.

Digitalnu verziju Studije na Francuskom jeziku moguće je preuzeti ovdje.

Planiran je dalji nastavak aktivnosti na analizi i valorizaciji kulturnog nasljeđa u starom gradu u saradnji sa Fracuskim arhitektama i nadležnim institucijama u 2018.